Je hebt nog geen cursussen in je winkelmandje

Login

Privacy Verklaring

Women Entrepreneur College vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@womenentrepreneurcollege.nl

 

Artikel 1                     Wie zijn wij?

 

Women Entrepreneur College is een eenmanszaak, gevestigd te (1073 BT) Amsterdam aan de Govert Flinckstraat 185-2. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71752129. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                    Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan jouw bedrijfsgegevens en betalingsgegevens wanneer jij deel wilt nemen aan een cursus of een van onze events wilt bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden bezoeker te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden verzameld via ons cursusplatform of inschrijfformulier op Eventix. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Daarnaast is het privacybeleid van Eventix van toepassing op deze gegevens.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wanneer jij als docent een cursus geeft op ons platform, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, profielfoto en betalingsgegevens. Wij verwerken deze gegevens om een profiel aan jouw aangeboden cursussen te koppelen en jouw betaling te verwerken. Wij verwijderen deze gegevens wanneer jij geen docent meer bij ons bent.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 5 jaar afhandeling verwijderen.

Women Entrepreneur College heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw volledige naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

De diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang wij de pixel hebben geïnstalleerd. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten of cursussen mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw recensie met jouw naam. Wij zullen deze bewaren totdat jij een verzoek doet tot verwijdering of de recensie niet meer relevant is voor onze dienstverlening.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten mogelijk te maken, verwerken wij je naam, gebruikersnaam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of wij het bericht verwijderen.

Wij verwerken jouw naw-gegevens en leeftijd voor analyse, verbetering en eventueel markt- en doelgroeponderzoek. Deze gegevens verwijderen wij 5 jaar na voltooiing van het onderzoek.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen.Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

 

Artikel 3                    Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, docent, bezoeker of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Het kan zijn dat wij deze gegevens via onze samenwerkingspartner Eventix doorgestuurd krijgen wanneer jij je hebt ingeschreven voor een van onze events.

 

Artikel 4                    Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@womenentrepreneurcollege.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5                    Wie ontvangen jouw gegevens? 

Women Entrepreneur College zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                    Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@womenentrepreneurcollege.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

top
© 2020 Women Entrepreneur College - Powered by Maatos